INTREBARI

Grădiniţa “ Maria Ward” îşi propune ca obiectiv central educaţia armonioasă şi integrală a copilului, inspirându-se în acţiunea sa educativă din principiile pedagogiei creştine, asigurând un cadru educaţional cât mai variat si performant, conform programei MECS, a activităţilor opţionale, activităţilor extraşcolare şi recreative, participând astfel:
- la educarea copiilor pentru toleranţa interreligioasă şi interetnică;
- conştientizarea Creaţiei, ca şi dar al lui Dumnezeu, oferit oamenilor pentru a se folosi de ea;
- accentuarea aspectului comportamental pentru menţinerea păcii în lume şi a nonviolenţei în grupul social din care fac parte;
- educarea spiritului de discernământ în cazuri concrete, având la bază situaţii reale din viaţa cotidiană;
- formarea şi dezvoltarea personalităţii precum şi educarea caracterului copiilor;
În Grădinița “ Maria Ward” se pot înscrie copii începând cu vârsta de 3 ani, de orice naționalitate sau religie și vor fi încadrați pe grupe de vârstă;

ÎNTREBARI GENERALE

1Când încep înscrierile aferente anului scoar 2021/2022 în cadrul Grădinței MARIA WARD?
Mulțumim pentru interesul dvs dar în același timp vă informăm precum că locurile pentru noul an școlar 2021/2022 s-au epuizat. Mulțumim pentru înțegere!
Ministerul Educatiei Nationale a solicitat inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti sa asigure toate masurile necesare derularii in conditii optime a inscrierii in gradinita.
Astfel, in vederea cuprinderii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani vor avea loc, succesiv, urmatoarele etape la nivelul fiecarei unitati de invatamant: reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in acest an scolar, respectiv inscrierea copiilor nou-veniti.
Inscrierile pentru anul scolar 2021/2022 se vor derula incepand cu data de 31 mai 2021 intre orele 8:00 - 18:00.
Intervalele orare aferente reinscrierilor si inscrierilor vor fi stabilite de conducerea unitatii de invatamant si vor fi afisate, la loc vizibil, in fiecare gradinita, pentru informarea parintilor si a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (daca exista), si eventual pe site-urile inspectoratelor scolare.
Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea procesului de reinscriere, se va face, de regula, in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) si grupa mica (copii de 3 ani).
In baza HG nr. 1252/2012 si in limita locurilor disponibile, pot fi inscrisi in grupa mica si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani.
In situatia in care, intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face in ordinea descrescatoare a numarului de crieterii generale de departajare cumulate de catre fiecare copil.
În întreaga unitate sunt cuprinși 100 copii, repartizaţi în 5 grupe cu program prelungit.
2Ce trebuie să cuprindă dosarul pentru înscriere la grădiniță?
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
- Contract de colaborare cu părinţii;
- Cerere de înscriere – tip;
- Copie după certificatul de naștere al copilului;
- Fișa medicală care să ateste starea de sănătate a copilului – tip;
- Copie după actele doveditoare în cazul unor probleme speciale de sănătate;
- Copie după B.I / C.I. – părinți
- Copie după sentința de divorț ( dacă este cazul )
3Criteriile de înscriere în cadrul grădiniței Maria Ward.
Criteriile specifice de accept (înscriere) sunt:
- să aibă frați în grădiniță
- mănâncă singur
- are control sfincterian de-a lungul zilei (fără pampers);
- se dezbracă singur, se îmbracă singur sau cu ajutor.
Notă:
Acceptul în cadrul grădiniâei se face în ordinea înscrierii copilului dar și în funcție de mențiunile prezentate mai sus.
În cazul în care după o lună de la începerea grădiniței, se constată că nu reușește să aibă aceste deprinderi, grădinița își rezervă dreptul de a rezilia contractul de colaborare cu părinții.
4Ce program are grădinița în cursul unui an calendaristic?
In cursul saptamanii, programul de lucru al gradinitei este: 8.00 – 18.00..
Accesul în curtea grădiniței se poate face începând cu ora 07.50 şi părăsirea curții grădiniței imediat ce este luat copilul din grădiniţă.

Structura anului scolar este aproape identică cu cea emisă de MEN..
În vacanța din februiarie lucrăm cu copiii, deci gradinita este deschisa iar în perioada vacantei de vara, 25 iun. –31 iulie, se va continua activitatea grădiniţei cu un program de vacanţă..
In luna august grădiniţa va fi închisă pentru igienizare generală.
5Care sunt obligațiile părinților pentru o bună colaborare a activităților?
- să respecte regulamentul de ordine interioară a grădiniței;
- să permită copilului respectarea programului de la grădiniță;
- să anunțe telefonic, orice absentare a copilului de la programul zilnic;
- să prezinte avizul epidemiologic la intrarea copilului în colectivitate după fiecare 3 zile lucrătoare, absentate consecutiv;
- să nu aducă copilul la grădiniță în cazul în care i se depistează semnele unei boli contagioase (bolile copilăriei, viroze etc.);
- să plătească taxa stabilită în termenul specificat anterior;
- sa plătească taxele suplimentare ( activități opționale, activități extrașcolare), dacă este cazul;
- să accepte eventualele modificări în orarul zilnic, în funcție de necesitățile grădiniței sau de orice alt eveniment neprevăzut;
Grădinița „Maria Ward” asigură părinții că aceste modificări nu vor afecta din niciun punct de vedere copilul şi programa de învăţământ;
- să aducă la cunoștință conducerii grădiniței starea de sănătate fizică și psihică a copilului, sub toate aspectele, atât la înscriere, cât și pe toată perioada frecventării grădiniței;
- să participe la ședințele cu părinții;
- să sprijine financiar anumite evenimente (Sfântul Nicolae, Moș Crăciun, Paşte), cu o sumă ce se va stabili de comun acord cu comitetul de părinţi;
- să prezinte o cerere scrisă in cazul retragerii copilului de la grădiniță înainte cu cel puțin 10 zile de la data retragerii, cerere cu care se anulează acest contract;
- copiii care lipsesc peste două săptămâni, fără să anunţe, sunt de la sine consideraţi retraşi şi nu vor mai fi admişi în grădiniţă;
- să respecte interesele grădiniţei şi să nu întreprindă acţiuni care ar putea leza imaginea educatoarelor şi a grădiniţei;
6Care sunt responsabilitățile grădinitei față de copii și părinți?
- să asigure în cadrul programului de funcţionare, activităţi instructiv-educative conform Curriculum-ului pentru învăţământul preşcolar, MECS;
- să desfăşoare activităţi opţionale, jocuri şi activităţi recreative;
- să asigure copiilor preșcolari prin întreaga sa activitate o educație deosebită și o pregătire temeinică pentru școală și pentru integrarea în societate;
- să asigure supravegherea permanentă a copiilor;
- să asigure 2 mese/zi (mic –dejun, prânz) si gustare (ora 15.30) într-un meniu zilnic variat;
- să informeze părinții asupra meniului săptămânal oferit copiilor în grădiniță (afișarea lui la avizier);
- să organizeze ieșiri în aer liber în curtea grădiniței sau parc;
- să organizeze ieșiri la teatru, circ, muzee etc;
- să asigure programul de somn, după masa de prânz;
- să informeze părintele asupra programului educațional săptămânal;
- să prezinte la cererea părinţilor o lecţie demonstrativă pe an la fiecare grupă cu participarea părinţilor.
- să asigure asistenţa medicală şi să informeze părintele în cazul îmbolnăvirii copilului în timpul programului de grădiniţă;
- să asigure colaborarea cu un psiho-logoped în vederea depistării la timp a eventualelor probleme de limbaj sau comportamentale;
- pe perioada vacanței de vară, grădinița poate organiza, la cerere şi contracost, tabere pentru copii;
7Care este taxa ce trebuie achitata catre gradinita, lunar?
Taxa pe care beneficiarul o va achita prestatorului, pentru serviciile prestate, conform contractului, se stabileşte la începutul fiecărui an şcolar: pentru acest anul scolar 2021/2022 taxa este de 1100 LEI şi cuprinde:
- programul activităţilor instructiv-educative,
- 2 mese pe zi, somn, gustare ora 10.30 (fructe), gustare ora 15.30,
- activități complementare.
In prețul sus menționat mai sunt incluse şi activitățile de limba engleză, limba germană, educaţie religioasă.
Taxa se plăteşte începând cu septembrie, lună întreagă, până în iunie inclusiv (10 luni).

Nota 1:
În anul scolar 2021/2022 in cazul fraților se aplică o reducere de 50 lei / copil din taxa lunară standard, respectiv suma de plată va fi de 1050 lei / copil.
Nota 2:
Taxa lunară se poate achita și prin donații.
8Care sunt modalitățile de plată pentru frecvența la cursuri pentru un copil?
Modalitati de plata si alte clauze

- plata se face numerar la sediul grădiniței sau prin cont bancar.
- părintele va achita în perioada 1 – 25 a lunii taxa pentru luna în curs.
- dacă înscrierea copilului la grădiniţă se face în ultima săptămână a lunii, părintele va achita jumătate din taxa lunară;
- cheltuielile suplimentare aferente activităților extracurriculare ( teatru, circ, excursii sau tabere) vor fi suportate de părinte;
- activităţile opţionale de după amiază (dans modern, pian…) se plătesc de către părinţi direct profesorului care susţine opţionalul.
- in cazul retragerii copilului, taxa pentru luna în curs trebuie plătită.
- indiferent din ce motive lipseşte copilul, contribuţia se plăteşte lună întreagă.
- taxa lunară se achită integral în lunile cu vacanțele: noiembrie, de Crăciun, de Paște şi pe perioada sărbătorilor legale (1 decembrie, 1 mai, Rusaliile etc)
- taxa lunară se poate achita și prin donații
CURICULLUM NUCLEU GRADINITA MARIA WARD - BUCURESTI